FRIGO SLOVAKIA s.r.o.

TOSHIBA Líder v inováciách >>>
Prezentácia montáže Toshiba


Zameranie konzoly
Zameranie konzoly
Navŕtanie úchytov konzoly
Navŕtanie úchytov konzoly
Meranie rozteče
Meranie rozteče
Nastavenie konzoly
Nastavenie konzoly
Montáž konzoly
Montáž konzoly
Osadenie vonkajšej jednotky
Osadenie vonkajšej jednotky
Kontrola presnosti osadenia
Kontrola presnosti osadenia
Pripojenie potrubia
Pripojenie potrubia
Vytvarovanie potrubia
Vytvarovanie potrubia
Pripojenie elektrického vodiča
Pripojenie elektrického vodiča
Príprava na montáž vnútornej jednotky
Príprava na montáž vnútornej jednotky
Montáž závesného plechu
Montáž závesného plechu
Príprava napojenia potrubia
Príprava napojenia potrubia
Výroba pertlového spoja
Výroba pertlového spoja
Osadenie vnútornej jednotky
Osadenie vnútornej jednotky
Namontovaná vnútorná jednotka
Namontovaná vnútorná jednotka
Namontovaná vonkajšia jednotka
Namontovaná vonkajšia jednotka
Upratovanie po montáži
Upratovanie po montáži
Upratovanie po montáži
Upratovanie po montáži